Infolinia: 889 133 333

Polityka prywatności

 

  Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Arteesoft Internet-Reklama Artur Perek (43-100 Tychy ul. Cielmicka 48).

Stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

Administrator danych:

Firma Arteesoft Internet-Reklama Artur Perek z siedzibą w Tychach (43-100) przy ulicy Cielmickiej 48 jest Administratorem danych (zwana dalej Administrator).

Cel przetwarzania

Firma Arteesoft przetwarza dane osobowe Użytkowników Sklepu, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach sklepu on-line poprzez Serwis: www.zdrowieismak.pl (zwany dalej „Serwis”) Co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:

- zarejestrowania się w Serwisie

- zawarcia umowy

- dokonania rozliczeń

- dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru

- korzystania przez Użytkownika wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia).

Jeśli wyraziliście Państwo zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach wówczas Administrator przetwarza Państwa dane w celu przesyłania informacji handlowych dotyczących np. promocji czy wyprzedaży.

 

Rodzaj danych

Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

1. zalogowania się w Serwisie:

- imię i nazwisko

- adres e-mail

2. Dokonywania zakupów w Serwisie:

- imię i nazwisko

- adres dostawy towar

- numer telefonu

- adres e-mail

3. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownik jest proszony o wskazanie numeru konta w celu dokonania zwrotu należności.

 

Podstawa prawna przetwarzania

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Państwa dane osobowe przetwarzamy za Państwa zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w Serwisie oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w Serwisie transakcji.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Serwisie oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem Serwisu.

 

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

1.    Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia.

2.    Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie.

3.    Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie.

4.    Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane

5.    Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych

6.    Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu

7.    Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu

8.    Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statyst. lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora

9.    Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody

10.  Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Mamy obowiązek poinformować Państwa nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

 Czas przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia konta Użytkownika w Serwisie. Usunięcie konta może nastąpić na Państwa żądanie ale również w przypadku wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych bądź zażądania przez Państwa ich usunięcia.

W naszych systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Państwa transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi Państwu roszczeniami np. z tytułu rękojmi a także w związku z obowiązującymi nas przepisami prawa. 

 

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możecie Państwo zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:

1.    Wiadomości e-mail na adres: sklep@zdrowieismak.pl

2.    Telefonicznie: 889-133-333 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00

3.    Poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie

4.    listownie na adres: Arteesoft ul. Cielmicka 48, 43-100 Tychy

 

Powierzenie przetwarzania danych

Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówień, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierom (w związku z realizacją zamówienia).

Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności  nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

 

Informacje Handlowe – Newsletter

Macie Państwo możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą mailową lub jako powiadomienia na smartfona. Poprzez newslettera oraz wiadomości na smartfona informujemy Państwa o naszych najnowszych ofertach (na przykład nowościach, promocjach czy wyprzedażach). Możecie w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera i powiadomień klikając w link zawarty na dole wiadomości w otrzymanym newsletterze lub przesyłając wiadomość e-mailem na adres: sklep@zdrowieismak.pl

 

 

Cookies

Serwis używa plików „cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, itp.) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie Państwo zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.

 

Portale społecznościowe 

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

 

Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics

Nasza strona www używa mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbierane przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.  Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania przez strony internetowej, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.

Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

 

Newlsetter

Dopisz się do Newslettera i bądź na bieżąco!

Wróć do zakupów